service

Voorwaarden dienstaanbieder

Regelgeving

Een ieder die zich wil aanbieden als dienstenaanbieders (woningverzorger, woningonderhouder, productaanbieder, etc.) en een bijdrage kan leveren aan het beheren van een huis (op afstand) in de breedste zin van het woord, en die geen concurrentie vormt voor Koopwoningen Oostenrijk, KWO en KWO-I , kan zich aanmelden voor deelname en daarmede plaatsen op het ingelogde deel van het serviceplatform van KWO-S.

Een dienstenaanbieder kan referenties opgeven.

KWO-S gaat er vanuit dat de dienstenaanbieder naar eer en geweten zijn diensten overeenkomstig de gemaakte afspraken met de opdrachtgever(huizenbezitter) uitvoert.
Mochten er regelmatig klachten verschijnen bij KWO-S over een dienstenaanbieder, dan houdt KWO-S zich het recht voor, om de dienstenaanbieder van het serviceplatform, met ingang van de volgende maand, te verwijderen. Is dit het geval dan zal een deelbedrag van deelname aan het platform, evenredig aan het aantal niet deelgenomen maanden van het lopende jaar van 1 januari tot en met 31 december, terug worden gestort.
Bij misbruik, oplichting of soortgelijks, kan een dienstenaanbieder per direct van de site worden verwijderd.

KWO-S neemt op geen enkele wijze deel in het inhoudelijke deel van de communicatie tussen, en het geven van een opdracht door de opdrachtgever (huizenbezitter) en het uitvoeren van de dienstverlening door de dienstenaanbieders.
KWO-S neemt geen deel aan dit vraag en aanbodproces en is niet betrokken en verantwoordelijk voor vergoedingen van- en aan beide partijen (opdrachtgevers en dienstenaanbieders) in welke vorm dan ook.
KWO-S is niet verantwoordelijk voor fouten die zijn opgetreden bij het invullen van het aanmeldingsformulier door de dienstenaanbieders.

Rechten

Nadat u zich via het aanmeldformulier voor dienstenaanbieders heeft aangemeld krijgt u een inlogcode. Deze geeft u toegang tot het met inlogcode toegankelijke deel van de KWO-Serviceplatform. Hierop vindt u diverse categorieën van dienstenaanbieders en hun profiel. De opdrachtgever (huizenbezitter) kan op een eenvoudige en snelle manier contact opnemen met de dienstenaanbieder via e-mail en/of telefoon.

Kosten

Een abonnement op het met inlogcode toegankelijke deel van KWO-S serviceplatform kost:

Voor een bedrijf: €3,00 per maand €36,00 per jaar , lopend vanaf 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar.
Inschrijfkosten zijn eenmalig €15,00.

Voor een particulier: €1,00 per maand €12,00 per jaar , lopend vanaf 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar.
Inschrijfkosten zijn eenmalig €10,00.

Alle prijzen zijn exclusief btw. en wijzigingen voorbehouden.

Opzegging

Opzegging dient uiterlijk een maand voor het ingaan van het eerstvolgende betaaltermijn te gebeuren. Wanneer er niet is opgezegd voor 1 december van het lopende jaar, dan wordt het abonnement automatisch verlengd.

Betaling

Betaling van het verschuldigde deelnamebedrag kan alleen via contante betaling bij bakkerij Matitz of via automatische incasso voldaan worden. Deze zal worden afgeschreven in het begin van de laatste maand van het kalender jaar (december), voorafgaand aan het nieuwe Serviceplatformjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar.
Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening, zal dit enkele dagen later nogmaals geprobeerd worden. Kan hierna het verschuldigde bedrag opnieuw niet geïncasseerd worden, dan zal er eenmalig een aanmaning gestuurd worden. Hierna krijgt de deelnemer twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog zelf te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag na dit termijn nog steeds niet voldaan is, dan wordt de persoonlijke toegangscode en het profiel verwijderd. De aanmaning wordt uit handen gegeven en alle extra kosten die hiermee worden gemaakt zijn voor rekening van de deelnemer. Als het bedrag alsnog wordt betaald en de deelnemer wil een nieuw profiel en persoonlijke toegangscode, dan zullen opnieuw inschrijfkosten van €15,00 voor een bedrijf en €10,00 voor een particulier worden berekend.

Toegang

Inzage in het met inlogcode toegankelijke deel van het service platform kan plaats vinden vanaf het moment dat het inschrijfformulier ingevuld is en u uw persoonlijke inlogcode heeft ontvangen tot aan een schriftelijke wederopzegging.

Bij start betaalt men een deelbedrag evenredig aan het aantal maanden van deelname in het jaar lopend van 1 januari tot en met 31 december . Na 31 december wordt automatisch het nieuwe bedrag voor het komende jaar aan u berekend.