service

Voorwaarden huizenbezitter

Regelgeving

Regelgeving van het dienstenaanbiederssysteem.
Alleen als klant van Koopwoningen Oostenrijk heeft u exclusief toegang tot het abonnement op het ingelogde deel van het Service Portaal.

Voor verdere informatie hierover kunt u zich melden via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

KWO-S neemt op geen enkele wijze deel aan het uitvoeren van de dienstverlening door de dienstenaanbieders en het inhoudelijke deel van de communicatie tussen opdrachtgever (huizenbezitter) en dienstenaanbieders.
KWO-S neemt geen deel aan het vraag en aanbod proces en is niet betrokken en verantwoordelijk voor vergoedingen aan beide partijen, in welke vorm dan ook.

Rechten

Nadat u zich via het aanmeldformulier voor huizenbezitter heeft aangemeld krijgt u een inlogcode .Deze geeft u toegang tot het met inlogcode toegankelijke deel van het KWO Service Portaal. Hier vindt u diverse categorieën met dienstenaanbieders en hun profiel. U kunt op een eenvoudige en snelle manier contact opnemen met de dienstenaanbieders via e-mail en/of telefoon.

Op het met inlogcode toegankelijke deel van het serviceplatform vindt u het prikbord. Deelname hieraan is vrijblijvend. Voor voorwaarden en regels rondom het gebruikmaken van het prikbord.
Lees hiervoor de prikbord voorwaarden.

Kosten

Een abonnement op KWO-S kost €24,00 per jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij start betaalt men een deelbedrag evenredig aan het aantal maanden van deelname in het jaar, lopend van 1 januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar .Na 31 december vervalt men automatisch in het bedrag lopend van 1 Januari tot en met 31 december van dat betreffende jaar.
Inschrijfkosten zijn eenmalig €10,00.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Opzegging

Opzegging dient uiterlijk een maand voor het ingaan van het eerstvolgende betaaltermijn te gebeuren. Wanneer er niet is opgezegd voor 1 december van het lopende jaar dan wordt het automatisch verlengd.

Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag kan alleen via automatische incasso voldaan worden en zal worden afgeschreven in het begin van de laatste maand van het kalender jaar (december), voorgaand aan het nieuwe Service Portaal jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening, zal dit enkele dagen later nogmaals geprobeerd worden. Kan hierna het verschuldigde bedrag opnieuw niet geïncasseerd worden, dan zal er eenmalig een aanmaning gestuurd worden. Hierna krijgt de deelnemer twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag alsnog zelf te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag na deze periode nog steeds niet voldaan is, dan wordt de persoonlijke toegangscode verwijderd. De aanmaning wordt uit handen gegeven en alle extra kosten die hiermee worden gemaakt zijn voor rekening van de deelnemer. Als het bedrag alsnog wordt betaald en moet er voor de deelnemer een nieuwe persoonlijke toegangscode gemaakt worden, dan zal opnieuw inschrijfkosten van €10,00 worden berekend.

Toegang

Inzage in het met inlogcode toegankelijke deel van het Service Portaal kan plaats vinden vanaf het moment dat het inschrijfformulier is ingeleverd en u de persoonlijke inlogcode heeft ontvangen, tot aan een schriftelijke wederopzegging.